องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เลขที่ 218 หมู่ 2 บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 043 - 501928 , 043 - 039758 ผู้บริหาร นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เบอร์สายด่วนนายก : 091 - 7797222 นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เบอร์สายด่วนปลัด : 081 - 0601991 อีเมล์ : dookeung@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

call สายด่วน
ปลัด


สายด่วนปลัด
นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง โทร : 081-0601991