องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศเจตนารม์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจิรต ประจำปีงบประมษร พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงาานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมษณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1