messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส ที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2566 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส ที่ 1) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาส ที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาส ที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1