องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการประชุม
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญที่4 ครั้งที่1/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่19 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญที่3 ครั้งที่1/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่26 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญที่3 ครั้งที่2/2565 เมื่อวันอังคาร ที่23 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญที่3 ครั้งที่1/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญ ที่2 ครั้งที่1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิมัญ ที่2 ครั้งที่1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สำเนาบันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สำเนาบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2