องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการประชุม
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1