องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESMENT) ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานอำนวยการและกำกับ ศปท. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/jbghla poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เชิญชวน รณรงค์ลดพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น อบต.ดูกอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ว่างลง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สื่อประชาสัมพันธ์ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คู่มือการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4