องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอเราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านวารีเกษม หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 542 ตร.ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ว่างลง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 92 รายการ) 1 2 3 4 5