องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564 จ่ายขาดเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษาฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจการประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1