messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 (ฉบับบปรับปรุงครั้งที่ 3,4,5) ปี2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ข้อมูลสถิติด้านนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
รายงานการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1