องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 (ฉบับบปรับปรุงครั้งที่ 3,4,5) ปี2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข้อมูลสถิติด้านนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1