องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 5 /ส.ค./2565 --การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 *เรื่องเพื่อการพิจารณา - การพิจารณากำหนดให้มีการติดตั้งบ่อบำบัดในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน -พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน -- เรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
รายละเอียด : -
ผู้โพส : admin