องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 12 ก.ค. 2565 -เวลา 09.30 น. นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วัดป่าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลดูกอึ่ง โดยมีนาย อนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง /คณะบริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน/ส.อบต./ผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชน ร่วม กิจกรรม - เวลา 10.00น. งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด อบต.ดูกอึ่ง จัดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบวัดป่าโนนสะอาด และปลูกหญ้าแฝก บริเวณหนองน้ำ ดงดอนธาตุ หมู่ที่9,4, ต.ดูกอึ่ง ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ***ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง*****
รายละเอียด : -
ผู้โพส : admin