องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ขออนุญาตเรียนสอบถามครับ หากต้องการให้ อบต.ให้ความช่วยเหลือด้านน้ำอุปโภค บริโภค สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานใดใน อบต.ครับ

สามารถประสานขอความช่วยเหลือ ด้านน้ำอุปโภค บริโภค ได้จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย หรือโทร ติดต่อ ได้ที่ 043 501928 ครับ

(โดย:ชาวหมู่ 2 เขียนเมื่อ:18 กุมภาพันธ์ 2565)

ขอเรียนสอบถามว่า การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีผู้สูงอายุ ภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนคะ

การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

(โดย:ทายาทผู้สูงอายุ เขียนเมื่อ:11 กุมภาพันธ์ 2565)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว