องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน กว้าง 22 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดยกน้ำหนักได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อISUZU ทะเบียน82-7193 ร้อยเอ็ด รหัสครุภัณฑ์ 012-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิด 1% เอสจี ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ปั้มซับเมอร์ส จำนวน 2 ตัว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อำเภอหนองฮี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 (ข้างที่นานายจตุพร ถิ่นทัพไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 105 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 5 บ่อ ยาวรวม 122.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อชุดฝึกหรือชุดปฎิบัติการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.องค์การบริหารส่วน ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากข้างที่ นางบัวสด ใจดำ สิ้นสุด ข้างที่นางเปลี่ยน สีดวงดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.05 เมตร เริ่มต้นจากข้างที่นายชูชาติ เรืองวงษ์ สิ้นสุด ข้างที่นางสมร หลู่โยธา ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.05 เมตร เริ่มต้นจากข้างที่นายสมจิตร สุทธิธรรม สิ้นสุด ข้างที่นายพิษณุ ชื่นใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากข้างศาลาประชาคม สิ้นสุด ห้าแยกข้างบ้านนายประนพ สุนทรวารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาเเละปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บม 180 ร้อยเอ็ด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจาก ข้างที่นายใบ ละออ สิ้นสุด ข้างที่ นายถนอม ตะนะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างดำเนินการ โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถกระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน กพ7939 จังหวัดร้อยเอ็ด สีเทา รหัสครุภัณฑ์ 001-66-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ดูกอึ่งกำหนด แบบเลขที่ 88/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมโรงสูบน้ำ บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน หอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) โรงสูบน้ำ ตามแบบมาฐาน 412002 กรมทรัพยากรน้ำและเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ(submersible) 1 เครื่อง สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ 17 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ 17 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 67 เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร ยาว 31 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (ปภ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ปภ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 101.50 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจาก ข้างที่นางพวงเพชร สีสาวแห สิ้นสุด ข้างที่นายอนงค์ ระมะณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 119 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจาก ข้างที่นายสมหมาย เรืองยศ สิ้นสุด ข้างที่นางสาวพรพิมล เรืองยศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 119 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจาก ข้างที่นายสมหมาย เรืองยศ สิ้นสุด ข้างที่นางสาวพรพิมล เรืองยศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจาก ข้างที่นางคันธมาทย์ แสงสุด สิ้นสุด ข้างที่ดินนายสุนันท์ ปีขาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไศล - บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7-10 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร เริ่มต้นจากข้างที่ นายเจนยุทธนา ผลอ้อ สิ้นสุด ข้างที่นา นายพัฒน์ แสงพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 (ทางเข้า) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 256 ตร.ม. ช่วงที่ 2 (ทางออก) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาเเละปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาเเละปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 9223 ร้อยเอ็ด เลขครุภัณฑ์ 001/51/0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปภ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อเต้นท์ผ้าใบกันยูวี (UV) โครงเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการถมดินบริเวณข้างโรงสูบน้ำหนองเม็ก บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ถมดินกว้าง 9.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ข้างโรงสูบน้ำหนองเม็ก บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนดเลขที่ 80/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปริมาณงาน : ถมดินกว้าง 28.00 เมตร ยาว 87 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนดเลขที่ 82/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางเริ่มจากบริเวณบ้าน นางหล้าน้อย สุทธิธรรม ถึง บริเวณบ้านนางเสงี่ยม สมอาษา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง(ภายนอก) สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (ภายนอก) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนดเลขที่ 77/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรรี่) สำหรับรถบรรทุกน้ำ(รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บฉ 3211 ร้อยเอ็ด (ยี่ห้อ ISUZU) เลขครุภัณฑ์ (003-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะ,เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 195 R 14 สำหรับใช้ร่วมกับกระทะล้อขนาด 14 นิ้ว จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน คันทางดินบดอัดแน่น ฐานกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
1 - 50 (ทั้งหมด 260 รายการ) 1 2 3 4 5 6