องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้าน นางหล้าน้อย สุทธิธรรม หมู่ 10 ถึง บริเวณ บ้านนางเสงียม สมอาษา
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเริ่มต้นจากสามแยกข้างที่ดินนายมนูญ เข็มทอง สิ้นสุดข้างที่ดิน นายทองใบ นาเมืองรักษ์ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเริ่มต้นจากข้างที่ดินนางวัน คำสอน (ถนนทิศตะวันตกวัดหนองแซง) สิ้นสุดข้างที่ดินนางทองใบ ริโยราฬ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 87-001 สายทางบ้านวารีเกษม-บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 2,5,4 ตำบลดูกอึ่ง จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,180 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1