องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

Social Network
พนักงานส่วนตำบล
camera_alt ภาพกิจกรรม /ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2566
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ อำเภอหนองฮี วันที่ 23-27 ม.ค.2566
อบต.ดูกอึ่ง ลงพื้นที่ฯ งานกองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพ ต.ดูกอึ่ง ออกรับซื้อขยะกับประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
วันนี้ 3 ต.ค.65 เวลา 09.30 น. นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง ร่วมกับ ท่าน ส. อบต.ดูกอึ่ง ท่านผู้นำชุมชน ต.ดูกอึ่งทุกท่านได้มอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลดูกอึ่ง...
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2565
นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฮี ณ ศาลา หมู่ที่12 บ้านราษฎร์รังษี ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
อบต.ดูกอึ่ง จัดโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพเยาวชนผู้ด้อยโอกาสตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิด นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ อำเภอหนองฮี วันที่ 23-27 ม.ค.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 091-7797222
(นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 091-7797222
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
public หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดร้อยเอ็ด
public สถ.จ.ร้อยเอ็ด
public ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง Ele
public ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
public สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
public สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
public กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมการจัดหางาน
public กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
public ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
public ข่าวสารตลาดแรงงาน
public ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
public สำนักพระราชวัง
public สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
public สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
public สำนักงบประมาณ
public กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
public ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO²)
public กรมประชาสัมพันธ์
public กระทรวงพาณิชย์
public กระทรวงสาธารณสุข
public กรมการค้าภายใน
public กรมพัฒนาธุริจการค้า
public กรมสรรพากร
public กรมบัญชีกลาง
public โยธาไทย
public สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน
public สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
public การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
public รัฐบาลไทย
public ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
public ธนาคารออมสิน
public ธนาคารกรุงไทย
public ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกร
public โครงการเงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด
public กรมการท่องเที่ยว
public ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ sitemap
วันนี้ 2142
เดือนนี้4,814
ทั้งหมด111,989


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
24/03/2566
24/03/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
กสธ.
22/03/2566
24/03/2566
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
กศ.
24/03/2566
24/03/2566
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/03/2566
24/03/2566
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม)
กค.
24/03/2566
24/03/2566
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
24/03/2566
24/03/2566
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ