ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งเป็นการชั่วคราว
รายละเอียด : ด้วยมีพนักงานจ้าง อบต.ดูกอึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน อบต.ดูกอึ่งจึงปิดสำนักงาน เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 65 - 18 มีนาคม 65 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 65
ชื่อไฟล์ : 60MyHkkWed12050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้