ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง แก้ไขรายละเอียด ผนวก ก. ในประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง)

ชื่อไฟล์ : WoPEU0vFri92746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้