ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
รายละเอียด : -
ชื่อไฟล์ : zOskiUCTue103107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้