ชื่อเรื่อง : (ปรับปรุงร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : (ปรับปรุงร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 (จำนวน 3 วันทำการ) เพื่อเผยแพร่กรัรบฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)
ชื่อไฟล์ : MHdS63qWed95810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TvpXAi9Wed95801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : auvS8RxWed95753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iGcTLTkWed95745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้