ชื่อเรื่อง : ประกาศ อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อไฟล์ : sJuIoLZTue31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้