ชื่อเรื่อง : (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 3 มีนาคม 2566 (จำนวน 3 วันทำการ) เพื่อเผยแพร่กรัรบฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)
ชื่อไฟล์ : QIXJXT2Tue32617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IhvM56RTue32657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sl8v0o9Tue32710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lTDKc87Tue32718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้