ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : vlIgo18Thu15203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1RVYi8lThu15409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DQ1hb8BThu15426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zdljVg7Thu15441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้