ชื่อเรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางเริ่มจากบริเวณบ้าน นางหล้าน้อย สุทธิธรรม ถึง บริเวณบ้านนางเสงี่ยม สมอาษา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ตำบลดูกอึ่ง อำเภอ หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : q8UtcLQMon21302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้