ชื่อเรื่อง : ประกาศผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงาน ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง ประจำปี2566 ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
ชื่อไฟล์ : Funom96Tue100943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้