ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง