ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VFH/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง