องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
find_in_page ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอเราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วกำแพง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ดูกอึ่งกำหนด แบบเลขที่ ุ657/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

folder การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564 จ่ายขาดเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม