องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : -
นายสวัสดิ์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 083-0429617
นายทศพล เพียโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสวัสดิ์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบล (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 083-0429617
นายภาสพงษ์ เล่ห์กล
ผู้อำนวยการกองการช่าง
นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โทร : 093-3818864