องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม /ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2566 [14 มีนาคม 2566]
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ อำเภอหนองฮี วันที่ 23-27 ม.ค.2566 [31 มกราคม 2566]
อบต.ดูกอึ่ง ลงพื้นที่ฯ งานกองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพ ต.ดูกอึ่ง ออกรับซื้อขยะกับประชาชนในพื้นที่ [26 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [21 ตุลาคม 2565]
วันนี้ 3 ต.ค.65 เวลา 09.30 น. นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง ร่วมกับ ท่าน ส. อบต.ดูกอึ่ง ท่านผู้นำชุมชน ต.ดูกอึ่งทุกท่านได้มอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลดูกอึ่ง... [3 ตุลาคม 2565]
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2565 [16 กันยายน 2565]
นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฮี ณ ศาลา หมู่ที่12 บ้านราษฎร์รังษี ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [7 กันยายน 2565]
อบต.ดูกอึ่ง จัดโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพเยาวชนผู้ด้อยโอกาสตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิด นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง... [28 สิงหาคม 2565]
วันที่ 5 /ส.ค./2565 --การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 *เรื่องเพื่อการพิจารณา - การพิจารณากำหนดให้มีการติดตั้งบ่อบำบัดในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน... [5 สิงหาคม 2565]
วันที่ 25-26/ก.ค./65 อบต.ดูกอึ่ง ออกรับซื้อขยะ ณ จุดบริการตามหมู่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 งานกองทุนขยะสะสมเงิน คุ้มครองสุขภาพตำบลดูกอึ่ง [26 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 57 รายการ)