องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม /ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอนันตสิทธิ์. ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง /ทีมงานกองช่าง อบต.ดูกอึ่ง ลงพื้นที่สำรวจ การวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านสีสุก หมู่5 ตำบลดูกอึ่ง เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ... [25 มีนาคม 2565]
วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.40น. ▶️พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ อบต.ดูกอึ่ง นำโดย นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายก อบต.ดูกอึ่ง พร้อมด้วย นายศุภวัฒน์ งามเกลี้ยง เลขานายกฯและงานพัฒนาชุมชน อบต.ดูกอึ่ง... [22 มีนาคม 2565]
วันที่ 7 / มี.ค./2565 เวลา 13.30น. นาย อนันต์สิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง มอบหมาย นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกฯ, น.ส.โสภิดา ไชยภารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , จ.ส.ต.สุริยา สีสาวแห นายช่างโยธาชำนาญงาน , นายประหยัด เกาะน้ำใส ส.อบต.... [8 มีนาคม 2565]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/jbghla [28 กุมภาพันธ์ 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [21 กุมภาพันธ์ 2565]
#แจ้งข่าว อบต.ดูกอึ่ง# วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30น. **นายอนันต์สิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง,นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกฯ,นายชินกรณ์ สีเพ็ชร รองนายกฯ,นายศุภวัฒน์ งามเกลี้ยง เลขา นายกฯ,พนักงานอบต.ดูกอึ่ง... [17 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว [9 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชาคมโครงการ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกและขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ประจำปีงบประมาณ 2565 [31 มกราคม 2565]
แจ้งข่าว อบต.ดูกอึ่ง วันศุกร์ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 อบต.ดูกอึ่ง นำโดย นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง , นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง... [28 มกราคม 2565]
#แจ้งข่าว#อบต.ูกอึ่ง วันที่ 28 มกราคม 2565 นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง,นายวิระ โคกจันทึก ประธานสภาฯ , นายวิชัย ยิ้มแย้ม รองประธานฯ ส.อบต.ม.2,ม.3,ม.7,ม.11 ได้เดินทางเข้าพบ นายเอกภาพ พลซื่อ นายก ... [28 มกราคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3 4 5