องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
apps โครงสร้างองค์กร
photo โครงสร้างส่วนราชการ อบต.ดูกอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างส่วนราชการ อบต.ดูกอึ่ง
ชื่อไฟล์: cscGNZaWed35527.jpg
photo โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์: MlYxcIjTue14918.jpg
insert_drive_file โครงสร้างส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง(ส านักปลดั 01) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง(ส านักปลดั 01)    ชื่อไฟล์: Tr4Th6oThu32815.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปีปีงบประมาณ 2564– 2566 กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
ชื่อเรื่อง: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปีปีงบประมาณ 2564– 2566 กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด    ชื่อไฟล์: GB9zBKFThu32620.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง(หน่วยตรวจสอบภายใน 12) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง(หน่วยตรวจสอบภายใน 12)    ชื่อไฟล์: nkPgZUnThu32520.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1 2