องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (1กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรฎาคม - สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1