องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าเเสงสว่างสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file แบบคำร้องศูนย์ยุติธรรมชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1