องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือประชาชน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
description คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน สำหรับการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน สำหรับการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1