องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
description คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน สำหรับการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน สำหรับการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1