องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือประชาชน 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
description คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน สำหรับการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน สำหรับการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1