องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file คู่มือการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ อบต.ดูกอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file แบบประเมินการเลื่อนและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คู่อมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1487
insert_drive_file แผนงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1