องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1