messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 25
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 57
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 110
ช่องทางการแสดงความคิดเห็น /ร้องเรียน /ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 147
แนวทางการปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 218
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 160
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1