องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
info แผนตรวจสอบภายใน
แผนตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565