messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
อบต.ดูกอึ่ง จัดโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพเยาวชนผู้ด้อยโอกาสตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิด นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะบริหาร/พนักงาน/ส.อบต./ผู้นำหมู่บ้าน/รพสต./อสม./ประชาชน/เยาวชนตำบลดูกอึ่ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬา อบต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง
รายละเอียด : -
ผู้โพส : admin