messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
อยากเรียนสอบถามว่า การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้าบัญชีจะโอนเข้าวันที่เท่าไหร่ของเดือนคะ หลานผู้สูงอายุ หมู่ 2 เมื่อ : 2022-02-11 11:28:59 ดู : 33 1

ทั้งหมด 1 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]